Opoka - strony mobilne - OpokaPapieska audiencja dla premiera Tuska

2007.12.07

Przewodniczący Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej został przyjęty przez Benedykta XVI. Audiencja odbyła się w południe w papieskiej bibliotece i trwała 20 minut. Następnie Donald Tusk spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz kierującym watykańską dyplomacją abp. Dominiqu’iem Mambertim. Jak czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, rozmawiano o sytuacji w kraju, zwłaszcza w odniesieniu do wartości moralnych i religijnych stanowiących narodowe dziedzictwo Polaków. Odniesiono się przy tym do tradycyjnie dobrych relacji łączących Polskę ze Stolicą Apostolską, które znalazły swój szczególny wyraz w latach pontyfikatu Jana Pawła II. Podjęto także kwestie dotyczące Europy i międzynarodowego znaczenia Polski.

Podczas spotkania z dziennikarzami premier Tusk dodał, że dziękował Ojcu Świętemu za pamięć o Polsce oraz że rozmawiano m.in. o najnowszej encyklice Benedykta XVI. Główną jednak kwestią podjętą podczas audiencji były sprawy europejskie.

„Nie ukrywam, że rozmawialiśmy także o Karcie Praw Podstawowych – powiedział Donald Tusk. Z punktu widzenia Ojca Świętego dobrze się stało, że Karta Praw Podstawowych jest przyjęta przez Polskę w formule protokołu brytyjskiego. Potwierdziłem, że nie podzielam tych najdalej idących obaw co do złych skutków praktycznych funkcjonowania Karty Praw Podstawowych w jej pełnym zapisie. Poinformowałem Papieża, że moją intencją i intencją rządu w tej kwestii jest rozmowa, argumentacja, słuchanie różnych opinii – dodał premier. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że Ojciec Święty rozumiał moje argumenty”.

Szef polskiego rządu stwierdził także, iż podczas rozmowy z Benedyktem XVI powiedział, że katolicy w Polsce tęsknią za Ojcem Świętym. „Zrozumiał on, że te słowa to taka serdeczna intencja, abyśmy jako Polacy mieli jeszcze kiedyś okazję spotkać się z nim w kraju – dodał Donald Tusk. - Oczywiście nie moją rolą jest oficjalne wystosowanie zaproszenia. Benedykt XVI dobrze czuje, że gdyby taka szansa się pojawiła, to zawsze jest w Polsce u siebie”.

(rv/aw, © Radio Vaticana 2007)


więcej wiadomości Opoka...

Ogólne  | Religijne  | Mapa całego serwisu Opoki

Copyright © by Fundacja Opoka 2002